Vánoční čas, vánoční sleva na hodiny -15% >
Dárek na poslední chvíli... poukazy na nákup >>

Odstoupení od smlouvy

 

Jak odstoupit od smlouvy?

 

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá:– je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba) – na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 

Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

 

Odstoupení od smlouvy